Vi tar emot böcker

Vill du sälja eller skänka böcker?

Vi fyller hela tiden på vårt boklager genom att ta in nya böcker. Oftast är det hushåll och dödsbon som skänker böcker men vi köper även böcker!

Om du har böcker som du vill skänka eller sälja så hör av dig till oss! Du kommer i kontakt med oss genom kontaktsidan.

Vi bestämmer sedan tid och eventuellt pris och så kommer vi och hämtar böckerna hos dig. Om det är många böcker så hjälper vi dig att plocka ner dem från dina bokhyllor till lådor.